Stichting DJOY is een jonge, ideële organisatie die zich onder meer richt op kansarme,
minder bedeelde en/of gehandicapte mensen en dieren in onze maatschappij.

Beleidsplan:
Het beleid van de Stichting is het materieel en immaterieel steunen van hulpbehoevende mensen en dieren.

Indien de Stichting in contact komt met partijen welke behoefte hebben aan ondersteuning dan wordt beoordeeld of en in hoeverre daadwerkelijk ondersteuning kan worden aangeboden.

Beloningsbeleid bestuurders:
Alle bestuurders welke betrokken zijn bij Stichting DJOY doen hun werk belangeloos.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Stichting Djoy heeft in 2020 diverse giften en donaties verstrekt. Mede door Corona is het een rustiger jaar geweest dan voorgaand jaar. In goed overleg zijn we er toch in geslaagd om ook dit jaar ontvangers van de giften en donaties zorgvuldig uit te kiezen. Voor een verdere specificatie van de giften en donaties verwijzen we u naar het jaarverslag.

 

Adresgegevens:
Stichting DJOY
Cornelis Schuytstraat 65
1071 JG AMSTERDAM

tel. 020-6621311
RSIN nummer: 814128440
www.stichtingdjoy-amsterdam.nl

Downloads:
- Uittreksel KVK
- Oprichtingsakte

- Statutenwijziging
- Jaarcijfers 2012
- Jaarcijfers 2013
- Jaarcijfers 2014
- Jaarcijfers 2015
- Jaarcijfers 2016
- Jaarcijfers 2017
- Jaarcijfers 2018
- Jaarcijfers 2019
- Jaarcijfers 2020

U helpt ons, wij helpen velen!