Stichting DJOY is een jonge, ideële organisatie die zich onder meer richt op kansarme,
minder bedeelde en/of gehandicapte mensen en dieren in onze maatschappij.

Beleidsplan:
Het beleid van de Stichting is het materieel en immaterieel steunen van hulpbehoevende mensen en dieren.

Indien de Stichting in contact komt met partijen welke behoefte hebben aan ondersteuning dan wordt beoordeeld of en in hoeverre daadwerkelijk ondersteuning kan worden aangeboden.

Beloningsbeleid bestuurders:
Alle bestuurders welke betrokken zijn bij Stichting DJOY doen hun werk belangeloos.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Hiertoe verwijzen wij naar de jaarverslagen welke eveneens op deze website te zien zijn.

 

Adresgegevens:
Stichting DJOY
Cornelis Schuytstraat 65
1071 JG AMSTERDAM

tel. 020-6621311
RSIN nummer: 814128440
www.stichtingdjoy-amsterdam.nl

Downloads:
- Uittreksel KVK
- Oprichtingsakte

- Statutenwijziging
- Jaarcijfers 2012
- Jaarcijfers 2013
- Jaarcijfers 2014
- Jaarcijfers 2015
- Jaarcijfers 2016
- Jaarcijfers 2017
- Jaarcijfers 2018

U helpt ons, wij helpen velen!